Historia Choroby

Prowadzenie biznesu w branży medycznej wymaga dokładnego ewidencjonowania czynności i ordynowanych leków. Poza ewidencją komputerową, zgodnie z przepisami przepisów i zasadami NFZ lub MZ, wymagane są dokumenty w wersji papierowej, do których produkujemy pierwszej jakości dokumenty.

Podmawiamy do zapoznania się z naszą ofertą na druki medyczne, zgodne ze standardami MZ. Dostępne w naszym sklepie druki, cechują się permanentnym i wyraźnym drukiem, wykonanym na dobrej jakości papierze. Oferujemy także formularz „orzeczenie lekarskie”, zawierający wszystkie niezbędne rubryki na dane osobowe, rodzaj choroby oraz przypisy z pouczeniami, zgodnymi z dziś obowiązującym prawem. Także historia choroby, sporządzona na dostępnym w naszym sklepie  formularzu, będzie przejrzysta, trwała i łatwa do skatalogowania.

Oferujemy także książka raportów pielęgniarskich i lekarskich w okładce kartonowej miękkiej lub tekturowej sztywnej. Książka składa się ze 100 stron w formacie A4. Jako dopełnienie archiwizacji medycznej gabinetów lekarskich oraz przychodni polecamy recepty personalizowane z wydrukowanym kodem kreskowym, według numerów NFZ.