Rozwój Dziecka

Uzdolnione dziecko, które wchodzi w pierwotny obszar edukacji na wczesnym etapie życia edukuje się poprzez gry i zabawy. W tym pierwszym stadium edukacji i wychowania rozwój młodego człowieka przebiega pod kontrolą rodziców. Dopiero później pierwszoplanową rolę zaczynają odgrywać nauczyciele w szkole podstawowej.
Edukacja w oparciu o zabawę
Edukacja poprzez zabawę wyrabia w młodym człowieku najważniejsze predyspozycje do dalszego rozwoju dziecka w okresie szkolnym. Do zabaw i gier przeznaczone są zabawki edukacyjne. Ich popularność z roku na rok staje się coraz większa. Rodzice kupują zabawki z nadzieją, że pomoże to w rozwoju dziecka. Na tym etapie edukacja ma formę zabawy. Rozpoczyna się ona od pierwszym miesięcy życia malucha i z każdym następnym miesiącem poszerza się jej zasięg. Dobór odpowiedniej zabawki nie jest łatwy. Wymaga niekiedyporady u pedagoga.
Akademia mądrego dziecka
Akademia Mądrego Dziecka to wyjątkowa oferta edukacyjna skierowana na maluchy. Składa się z serii książeczek dla maluchów. Ruchoma forma literatury dziecięcej pozwala zarówno na zabawę i edukację dzieci. Mogą mieć z tego dwojaką korzyść, która wspiera rozwój dziecka we wczesnym etapie życia.